Mr Terrza – No More Chances lyrics

[Verse 1]

I gave you many chances,
Zwothe ndo lingedza
Ndichi ndiya ndia fara nda tuma,
Mathina zwo vundea
Mbilu yanga noivhaisa,
Asi tombo iya kwasheya
Muthu ndi muthu wa khakha,
Lwanu lwovhesa over

Asiuri nda sa ni funi,
No no cheatah lungana?
Ndari lwashu alunga gumi,
Na zwifha lungana
Ani chena zwikhala,
Lufuno lwo fhela
Ndachiri doni mala,
Nda codi zwifhela

Chorus

Ahuchena chikhala,
The bridge is broken
Ahucha wecheya lufunoni,
Bbe remain there
Tell yah frnds to back off,
Coz am nolonger yah bbe
Ahucha difha lufunoni,
Mah lady I moved on

Vers2

Zwovha zwonaka richimbila majita E amazing
Nda chi ndofhedza uni guda,
Mara nga ngomu ni poison
Novha nichi bilufhadza,
Almost ndo valelwa prison
Sometimes nda di tukufhadza, I was pain-
Ndani fha chinwe chanceh

Ndoni thembesa,
Uri mu2 ha thembiwi ndo vhona nga inwi
No no furesa,
Neri nia zwifha lufunoni ahu zwifhiwi
Chi mufunesa,
Uri ndia mufuna zwono duma nyana kusini
We aren’t together,
And I’m happy ndico takalela decision

Chorus

Vers 3

[Mbilu yanga noi vhaisa]
Na khakha ngau loser manners
Nda chi vhenga you takadza haters
Na chooser you takadza haters

Nda chifuna 100%
Ndani themba 100%
Na nanga udzi tsitsa percent
Na tsitsa percent X2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *