Emiliya – Все Едно Ми Е (Live)

Ти чу ли няк`ва нова в града, много гадна кучка била.
Всичко имала, не и жал, откакто няк`ъв мухльо я предал.
Пешката, с която игра, тебе шах те прави сега.
Чувам мат се правиш и сам. Давай, продължавай!

Татус нов ли видях? Там където аз ти спях.
И празното запълни ли ти…
А на теб какво ти е? Все едно ми е, все едно ми е!
Щом ме видиш с друг, нарочно черпиш всичките тук,
поръчваш песни любими на мен…
А на теб какво ти е? Все едно ми е!

Коя не чух, че е твоя тип?
Коя няма с теб мръсен клип?
Сега стана верен, сега, чак когато няма на коя.
Всички свещи ги изкупи и за мене ги запали.
Ако щеш в църквата спи, няма да се върна!

Пристигам, паркирам, емоция дублирам,
влезна ли вътре ще те препарирам!
Скорост набирам, банки обирам,
града резервирам и за нея те убивам.
Не ми се обяснявай, ставай и разкарай се!
Тая вечер аз съм тука, изпарявай се!
Хей, палячо, с всяка искаш да легнеш,
приспивам те лично ако и посегнеш!

Татус нов ли видях? Там където аз ти спях.
И празното запълни ли ти…
А на теб какво ти е? Все едно ми е, все едно ми е!
Щом ме видиш с друг, нарочно черпиш всичките тук,
поръчваш песни любими на мен…
А на теб какво ти е? Все едно ми е!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *