Bisaya – Samtang Ako Buhi Pa lyrics

Nia ko nagabarog
Sa atubangan Mo Ginoo
Nangayo nga tudlo-an Mo ako
Sa pagsunod sa kabubut-on Mo

Tabangi ako Ginoo
Sa pagtuman sa mga sugo Mo
Kay kining kinabuhi ko
Ihalad ko kini Kanimo

Samtang ako buhi pa mag-alagad Kanimo
Kining kusog ug kinabuhi ko alang lamang Kanimo
Samtang ako buhi pa magadayeg Kanimo
Ikaw lang ang alagaran ug akong pasidunggan
Ituboy ko kanunay ang ngalan Mo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *